22 maja 2024

Polska staje się coraz starszym społeczeństwem – aspekty negatywne i pozytywne tego trendu.

1 min read

Społeczeństwo w Polsce ewoluuje w kierunku coraz starszego społeczeństwa. To fakt, ale wiąże się to także z kilkoma pozytywnymi aspektami. Oczekiwana długość życia nie tylko dla obecnych seniorów, lecz także dla nowo narodzonych, wydłuża się, co stanowi pozytywną tendencję. Poza tym, osoby będące na emeryturze coraz aktywniej uczestniczą w życiu społecznym. W minionym roku średnia emerytura wynosiła 2870 zł brutto.

Wskaźnik obciążenia demograficznego, mierzący liczbę osób w wieku 65 lat i więcej w stosunku do 100 osób w wieku od 15 do 64 lat, podskoczył do 29,9 w porównaniu z 28,9 w roku poprzednim.

Prognozy demograficzne zakładają stały wzrost liczby seniorów do 2060 roku. Według danych GUS, przewiduje się, że w 2060 roku w Polsce zamieszka 11,9 miliona osób w wieku senioralnym, w porównaniu do 9,8 miliona w 2022 roku. To oznacza wzrost o 21,0 procent, co stanowić będzie 38,3 procent ogółu populacji.

Badania GUS wskazują również, że większość seniorów (64,1 procent) zamieszkuje w miastach, stanowiąc niemal jedną trzecią (27,9 procent) populacji miejskiej. Ponadto, podobnie jak w całym społeczeństwie, w grupie seniorów dominują kobiety. Spośród Polaków w wieku 60 lat i więcej, 58,1 procent stanowią kobiety.