25 czerwca 2024

Ekspert: Nadchodzi wzrost gospodarczy, stabilność na rynku pracy, lecz wiele zmian w drodze

2 min read

W polskiej gospodarce widoczne są obiecujące sygnały ożywienia, z odnotowanym spadkiem inflacji i przewidywanym stabilnym poziomem stóp procentowych na najbliższy czas. Mimo tego, istnieje potrzeba rewizji obciążeń dla przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych, dotyczących składek emerytalnych i zdrowotnych.

Podczas audycji „Rządy Pieniądza”, eksperci, w tym dr Waldemar Kozioł z Wydziału Zarządzania UW oraz Arkadiusz Pączka z Federacji Przedsiębiorców Polskich, podkreślali istotę utrzymania stabilności stóp procentowych, zaznaczając, że prognozy różnych instytucji sugerują utrzymanie obecnych poziomów. Dr Kozioł wskazywał na stabilność stóp w 2024 roku, kładąc nacisk na konieczność unikania reakcji na krótkotrwałe wahania inflacji.

Pączka wyrażał optymizm co do rynku pracy, zwracając uwagę na perspektywy inwestycji, przyszłe podwyżki płacy minimalnej i rosnącą konsumpcję jako czynniki wzrostu PKB. Wspomniał też o minimalnym wzroście bezrobocia, potencjalnie wynikającym z ograniczenia prac budowlanych w grudniu.

Długoterminowo eksperci przewidują ożywienie gospodarcze, co może przyczynić się do stabilizacji na rynku pracy. Zauważono również potrzebę inwestycji w edukację, podkreślając jej niedofinansowanie w przeszłości. Omawiano także nową wersję ustawy okołobudżetowej, zwłaszcza zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników sektora budżetowego, podkreślając potrzebę poprawy jakości usług publicznych.

Eksperci wyrazili przekonanie, że dalsze wetowanie ustawy okołobudżetowej przez prezydenta nie jest prawdopodobne i zaznaczyli, że te dodatkowe nakłady finansowe powinny w dłuższej perspektywie zwrócić się do budżetu państwa. Konieczność sfinansowania ich Ministerstwo Finansów ma do opanowania w określonym czasie.