25 czerwca 2024

Polska nie wprowadzi na razie obowiązkowej służby wojskowej

2 min read

Według ministra obrony, polska armia liczy obecnie około 198 000 żołnierzy. Do około 140 000 członków zawodowej armii dochodzi jeszcze ponad 20 000 młodych mężczyzn i kobiet, którzy odbywają dobrowolną służbę wojskową. Ponadto, według danych, ponad 35 000 osób służy w ochotniczych formacjach obrony terytorialnej.

Polska zniosła obowiązkową służbę wojskową w 2009 roku. Pełnoletni mężczyźni muszą jednak nadal stawić się przed komisją lekarską i zarejestrować się, aby w razie potrzeby mogli zostać powołani do obrony kraju. Obejmuje to jednodniowe szkolenia i nowe programy, takie jak „Wakacje z Armią”. Osoby, które latem służą przez sześć tygodni w wybranej jednostce, otrzymują za to równowartość 1400 euro.

W Niemczech obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona w 2011 roku. Minister obrony Boris Pistorius (SPD) rozważa obecnie jej reaktywację, aby zaradzić brakowi personelu w Bundeswehrze. W ciągu najbliższych tygodni zamierza przedstawić propozycję. Bundeswehra ma zostać zwiększona z obecnych 182 000 do 203 000 żołnierzy do 2031 roku.

Obecnie polskie władze nie planują wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej, mimo że temat ten jest przedmiotem dyskusji w niektórych kręgach politycznych. Minister obrony podkreślił, że dobrowolna służba wojskowa i programy szkoleniowe są wystarczające, aby zapewnić odpowiednie przygotowanie obronne kraju.

Ponadto, polska armia nieustannie inwestuje w modernizację sprzętu i rozwój technologii wojskowej, co ma na celu podniesienie zdolności obronnych kraju. Współpraca międzynarodowa oraz ćwiczenia z sojusznikami z NATO odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu wysokiej gotowości bojowej.

Minister obrony zaznaczył również, że Polska jest w pełni zaangażowana w działania NATO i wspólne projekty obronne. W przyszłości planowane są kolejne ćwiczenia z udziałem wojsk sojuszniczych, co ma na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa regionalnego.

Polska armia kontynuuje również rekrutację nowych żołnierzy oraz promocję dobrowolnej służby wojskowej, aby zachęcić młodych ludzi do wstąpienia w szeregi sił zbrojnych. Minister obrony podkreślił, że obecne programy szkoleniowe i inicjatywy są atrakcyjne dla młodych osób, które chcą zdobyć doświadczenie wojskowe i służyć krajowi.