23 lipca 2024

Ząbki wprowadzają wsparcie finansowe dla rodziców na opłacenie żłobka

1 min read

Od stycznia rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w Ząbkach otrzymają wsparcie finansowe w postaci 200 zł miesięcznie na każde dziecko. Warunkiem jest zamieszkanie w tym mieście oraz opłacanie podatków. Decyzję o wprowadzeniu tego programu podjęli radni Ząbek w listopadzie, mając na uwadze potrzeby wielu mieszkańców, ponieważ Ząbki są jedną z najmłodszych gmin w Polsce. Aby korzystać z tego dodatkowego wsparcia, niezbędne będzie posiadanie aktywnej karty mieszkańca, co z kolei wymaga opłacania podatków na terenie miasta – wyjaśnia Małgorzata Zyśk, burmistrz Marek.

Wsparcie finansowe zostanie wypłacone w dwóch ratach po 1200 zł co pół roku. „Te dodatkowe środki są istotne dla rodzin” – dodaje Anna Bereda, opiekunka w żłobku Chatka Kubusia Puchatka w Ząbkach. Na chwilę obecną wsparcie finansowe obejmie rodziców dzieci uczęszczających do prywatnych żłobków i klubów malucha. Publiczny żłobek nie był dotąd dostępny, jednak z przyznanego dofinansowania w wysokości 8,5 mln złotych, ma zostać utworzony – zapowiada Małgorzata Zyśk.

Finansowanie na ten cel zostało przyznane miastu Ząbki z programu Maluch Plus, a obecnie trwają prace projektowe nad nową placówką.