25 czerwca 2024

Polska rozważy stopniowe łagodzenie polityki dopiero w 2025 roku, mówi decydent

2 min read

Polski bank centralny utrzyma swoją główną stopę procentową na obecnym poziomie przez cały rok ze względu na utrzymujące się ryzyko inflacyjne i dopiero w 2025 roku rozważy stopniowe łagodzenie polityki, poinformował członek Rady Polityki Pieniężnej.

Iwona Duda, która zasiada w Radzie Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, stwierdziła, że decydenci rozpoczną dyskusję na temat obniżek stóp procentowych dopiero pod koniec roku. Obecna stopa procentowa na poziomie 5,75% jest w jej opinii „adekwatna” i każde pochopne odejście od restrykcyjnej polityki mogłoby wiązać się z ryzykiem.

„Obecny poziom stóp procentowych jest odpowiedni, biorąc pod uwagę obecne warunki gospodarcze,” powiedziała Duda. „Musimy być bardzo ostrożni w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji dotyczących łagodzenia polityki monetarnej, aby nie wprowadzać dodatkowej niestabilności na rynku.”

Duda podkreśliła, że choć inflacja zaczyna spadać, to nadal jest na poziomie zbyt wysokim, aby można było mówić o luzowaniu polityki monetarnej. „Naszym głównym celem jest osiągnięcie stabilności cenowej, a do tego potrzebne są zdecydowane działania,” dodała.

Decydenci z Narodowego Banku Polskiego monitorują sytuację gospodarczą zarówno w kraju, jak i za granicą, aby odpowiednio reagować na zmieniające się warunki. „Musimy uwzględniać globalne trendy inflacyjne, jak również polityki innych banków centralnych,” zaznaczyła Duda.

W międzyczasie, polska gospodarka stara się odzyskać równowagę po okresie intensywnych wstrząsów związanych z pandemią COVID-19 oraz zawirowań na rynku energii. „Nasze decyzje muszą wspierać trwały i zrównoważony rozwój gospodarczy,” powiedziała Duda.

Podsumowując, decydenci Narodowego Banku Polskiego są ostrożni w swoich prognozach dotyczących przyszłych działań. „Będziemy kontynuować monitorowanie sytuacji i w odpowiednim czasie podejmiemy decyzje, które będą najkorzystniejsze dla gospodarki,” zakończyła Duda.